school en homoseksualiteit
 
(Advertentie)

 

Vanaf december wordt het verplicht om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit binnen het basisonderwijs.

 

Op deze yurls vindt u informatie over voorlichting, lesmateriaal en hulpverlening.

 

Het is een eerste aanzet. Mocht u suggesties hebben om deze yurls aan te vullen neem dan gerust contact op. Klik op mail.

 

mail 

 

 

Het kabinet zet zich in om aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen nog dit jaar te verplicht te stellen. Hiertoe zijn de kerndoelen voor het (speciaal) primair-  en voortgezet onderwijs aangepast. Nadat de stukken vier weken aan de beide Kamers zijn voorgelegd, kan de aanpassing naar verwachting rond 1 december 2012 inwerkingtreden. Beoogd wordt om met de aangepaste kerndoelen de acceptatie van seksuele diversiteit te bevorderen en de seksuele weerbaarheid van jongeren te verbeteren om zo een veiliger schoolklimaat te creëren.

bronnen

ministerie van ocw

www.nu.nl

Nationale onderwijsgids

www.coc.nl

 

 

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)